Energimyndigheten har fördelat 108 miljoner kronor till några av landets bästa forskargrupper för att utveckla solenergins möjligheter och användningsområden.

– Sverige har genom sitt unika innovationsklimat potential att leda nästa steg i utvecklingen av solenergi, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

I fem av forskningsprojekten utvecklas teknik nya typer av solceller och i det sjätte ska omvandling av solenergi till bränsle demonstreras. Samtliga forskningsprojekt ska kunna öka andelen förnybar energi i det svenska energisystemet.

– Solceller och solbränsle är viktiga framtidsområden där svenska forskare kan bidra till energiomställningen både lokalt och globalt, samtidigt som teknikutvecklingen kan ge arbetstillfällen i Sverige, säger Birgitta Palmberger, avdelningschef för Energimyndighetens teknikavdelning.

Fungerande solceller finns redan idag och nya användningsområden öppnar sig om de blir billigare, mer flexibla eller mer effektiva. Apparater som omvandlar solenergi till bränsle finns inte på marknaden ännu, men det projekt som nu får finansiering kan föra forskningen närmare detta mål.

Energimyndigheten
Bild från Energimyndighetens hemsida

– Vi har efterlyst projekt där forskningsresultat omsätts i tillämpningar och det handlar om forskning av absolut högsta klass. För att vi ska kunna ställa om energisystemet behövs inte bara bra forskning, utan även att forskningen leder fram till utveckling av faktiska produkter genom tillämpning och samarbete med näringslivet, säger Susanne Karlsson, vid Energimyndigheten.