KRAV-märkta jordgubbar nära dig!

Så här till sommaren vill de flesta äta jordgubbar i stora lass. Många vill också att de ska vara miljövänliga och KRAV-märkta och då är praktiskt att ha en lista till hands som visar var de går att köpa, var du hittar den kommer du snart att få veta. Men först lite kort om jordgubbar och KRAV märkning…

Vi har i Sverige finns ungefär 30 stycken KRAV-certifierade jordgubbsodlingar som istället för att använda kemikalier måste arbeta förebyggande på olika sätt genom att till exempel välja tåliga sorters jordgubbar. Enligt en studie som KRAV hänvisar till så pollinerar bina ekologiska jordgubbsplantor mer effektivt än konventionella, vilket ska ge större och jämnare bär.

Enligt en rapport från Livsmedelsverket som kom 2009 fanns det rester av bekämpningsmedel i 34 av de 36 prover som togs på jordgubbar som odlats med bekämpningsmedel. Bland de medel som hittades finns flera som misstänks vara cancerframkallande. I de svenska proverna hittades 8 medel och vanligast var 3 svampmedel som är skadliga för vattenlevande organismer.

Av de drygt 30 KRAV-certifierade jordgubbsodlingarna i Sverige finns flest finns i Västra Götaland, Gotland och Gävleborg. Om du vill se var du kan köpa KRAV-jordgubbar nära dig så har KRAV skapat en bra guide som man kan använda.