Brf Barcelona, Västra Hamnen i Malmö from Veidekke ASA on Vimeo.

Våren 2015 kommer boende i 72 lägenheter kunna påverka miljön positivt bara genom att leva och bo. Detta när Veidekke Bostad färdigställer Brf Barcelona i Västra Hamnen, som planeras bli det allra första svanenmärkta flerbostadshuset i Skåne.

Vad som just nu är en grusplan vid Stapelbäddsparken i Västra Hamnen ska under våren 2015 ha förvandlats till Skånes och Malmös allra första svanenmärkta flerbostadshus. Något som rimmar bra med Malmö stads mål att bli en ledande miljöstad.

Anna Norberg, kommunikatör på Svanen, säger att hon ser en stor ökning för bostäder där miljö, hälsa och klimat ligger i fokus. – Det är en trend som växer väldigt mycket och våra handläggare har fullt upp med att behandla ansökningar om att få hus svanenmärkta. Vi ser en ökad medvetenhet kring att vilja bo i en giftfri inomhusmiljö och att vilja ta klimatansvar, säger hon.

Det första svanenmärkta flerbostadshuset i Norden byggdes 2011 i Stockholm, även detta byggt av Veidekke Bostad, och nu är det alltså Skåne och Malmös tur. På Veidekke Bostad har det beslutats att alla flerbostadshus byggda i egen regi ska vara svanenmärkta.
– Vi vill erbjuda alla våra kunder svanenmärkta flerbostadshus och beslutet är en del av vårt övergripande miljöarbete, säger Håkan Otterström, projektledare för Brf Barcelona i Västra Hamnen.

Försäljningen av de kommande svanenmärkta lägenheterna är i full gång och intresset har under sommaren varit stort. En av dem som har köpt lägenhet här är Elisabeth Dahlqvist, 62 år. Hon ser oerhört positivt på att det är ett svanenmärkt hus hon flyttar in i.
– Det ligger helt i tiden. Att tänka klimatsmart finns i bakhuvudet hos mig hela tiden, säger hon. Även 24-åriga Emelie Andersson, också hon en av köparna, håller med, ”Jag tycker det är coolt att man väljer att satsa på miljön. Den måste vi värna om”.

För att få ett hus godkänt av Svanen krävs det att en lång rad kriterier uppfylls. Tuffa miljökrav styr hela tillverkningen, från val av råvaror till byggnadens funktion. Husen ska bland annat vara energisnåla med låga värme- och elkostnader och ha låg klimatpåverkan. De ska vara byggda av material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt och ha en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att husen förblir energisnåla.