http://na.se/image_processor/1.730586.1265787472!image/1668611873.jpg_gen/derivatives/wide/1668611873.jpg

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till pantning. Men för de privatimporterade burkarna är inte återvinningsgraden lika hög. Dessa burkar ger ingen pant, eftersom man inte betalat någon pant när man inhandlat dem. För att öka återvinningen av de burkarna genomför Returpack en sommarkampanj där man skänker 10 öre för varje privatimporterad aluminiumburk som pantas till Världsnaturfondens projekt ”Rädda Östersjön”.

I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor i Sverige. Men för de privatimporterade burkarna är inte återvinningsgraden lika hög. Däremot är miljövinsterna desamma och pantautomaterna tar emot burkarna. Returpack har som vision att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas, oavsett om de sålts i Sverige eller utomlands.

– När du köper din dricka utomlands betalar du ingen pant, alltså får du heller ingen pant tillbaka. Däremot gör du samma goda insats för miljön. För att höja återvinningsgraden på burkar utan svenskt pantmärke genomför vi den här kampanjen under sommaren. Naturligtvis hoppas vi på att man ska fortsätta panta dessa burkar även efter kampanjperioden, säger Katarina Lundell marknadschef på Returpack.

Insats för miljön i flera bemärkelser

Miljövinsten när det gäller återvinning av aluminium är mycket stor. Att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar 95 procent i energi jämfört med nytillverkning.

– Genom att panta en burk utan svenskt pantmärke gör man alltså två goda gärningar – dels återvinns burken och samtidigt hjälper man till att rädda Östersjön, säger Pelle Hjalmarsson, vd på Returpack.

Östersjö-kampanjen pågår från mitten av juni till slutet av augusti. Returpacks förhoppning är att öka återvinningsgraden på de privatimporterade burkarna och därmed även minska nedskräpningen.

Extra krafttag för ökad återvinning

Under 2010 har Returpack tagit extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare. Bland annat har man ökat tillgängligheten genom att sätta upp pantbehållare för de som konsumerar sin dryck utomhus. Dessutom höjs panten på burken från 50 öre till 1 krona under hösten.

– Det är några exempel på de insatser vi gör. Men hur man ska få ännu fler att panta ännu mer är en fråga vi på Returpack lever ständigt med. Det är också en stark drivkraft för oss. Vi ser en ljus framtid där allt fler inser att man själv måste vara med och bidra för en hållbar utveckling. Panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad, säger Katarina.

Källa