hampa yttervägg

Hampbetong är ett byggnadsmaterial som är gjort av vedämnen från hampa blandat med ett kalkbaserat bindemedel. Materialet kallas för lime-hemp concrete på engelska och kan bland annat tillsammans med en stomme av trä användas som byggnadsmaterial till väggar.

Hampbetong har flera fördelar som byggnadsmaterial genom den har låga vikten, goda isoleringsförmågan och en liten miljöpåverkan. Hampa är en förnyelsebar råvara från lantbruket och kalken som används kräver inte lika höga temperaturer vid framställning som cement. Dessutom använder man vid hampbetong inte lika många olika byggskikt som när man bygger med en konventionell regelkonstruktion i trä, risken att det uppstår byggfel vid anslutningar i konstruktionen är därför mindre.

Hampbetong kan även vara ett intressant byggnadsmaterial för utvecklingsländer då man enkelt kan använda de ofta lokala råvarorna hampa och kalk samtidigt som materialet är lätt att bygga med.

Källa