Dramatiska prisökningar på råvaror höjer priset på lysrör och lågenergilampor
Det kan vara en ljus idè att köpa på sig några extra lampor nu innan priset går upp i butikerna. Nu stiger nämligen  priset på lysrör och lågenergilampor i hela världen och anledningen är att råvarupriserna på de sällsynta jordartsmetaller som behövs för produktion av lyspulver ökat dramatiskt under året. I en del fall med över 1000 procent. En ytterligare bidragande orsak till prisökningen är att tillgången på dessa sällsynta jordartsmetaller är begränsad eftersom Kina som dominerar världens produktion med 96 procent har minskat sina exportkvoter kraftigt.

Källa