bee-urban
Nu är det skördetider hos Bee Urban som producerar ekologisk honung utan tillsatser eller uppvärmning för att bevara den näringsrika och smakfulla honungen i sin naturliga form. Stadsodlad ekologisk honung, läs om hur den tillverkas.

Honungen är odlad enligt ekologiska metoder utan antibiotika och utan giftiga bekämpningsmedel. Bikuporna är gjorda av snickrade träramar som är trädda med ståltråd för hand, och vaxade med ekologiskt vax. I dessa ramar bygger sedan bina sitt samhälle med yngelkammare, pollen -och nektardepåer och förstås, honungslager.
Var tionde dag under högsäsongen, april till augusti, är Bee Urban ute och ser till sina bin. Då kontrolleras att drottningen är vid god vigör och äggläggandes. Man gör även ett manuellt ingrepp som kallas ”drönarutskärning”, vilket är en metod som reducerar parasiten Varroa destructors reproduction i bikupan.
Successivt under säsongen samlas honungen in från bikuporna, och varje bikupa har sina ramar märkta med sitt fadderföretagsnamn så att honungen levereras till rätt kund. Honungsramarna hanteras sedan en och en med manuell avtäckning av täckvaxet. Sedan centrifugeras honungen, grovsilas och finsilas ytterligare två gånger. Därefter får den stå och vila ett par dagar innan den ”skummas av” och till slut tappas på burk. Efter att varje återförsäljares specialdesignade etiketter klistrats på burkarna går honungen till leverans.


Här ser man var i Stockholm bikuporna finns.

Bee Urban har som första företaget i Sverige och kanske i hela världen tagit på sig rollen att bidra till ett ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så har Bee Urban ambitionen att vara ett nytänkande inslag för en hållbar miljöpolicy. Läs mer på Bee Urbans hemsida.

Källa