Gröna gårdar – ursprungsmärkning förhindrar matfusk

Dagens högeffektiva jordbruk ger konsumenterna mycket mat till ett lågt pris men på bekostnad av miljö och djurhållning.  Jan Karlsson, en av grundarna till Gröna gårdar har ända från början arbetat med att kunna uppvisa full spårbarhet. Tio år efter starten blev det verklighet.

– Ursprungsmärkningen handlar om en respekt emot djuren och en ärlighet gentemot kunderna. Det bästa vore om alla kunde handla sitt kött från grannbonden, så som det var förr. Då kände man sin slaktare och slaktaren kände uppfödarna och visste på så sätt precis vilka djuren var och hur de levt. Det handlar om att återskapa en relation, om att återfå en närhet till maten och på så sätt få en kännedom om vad vi äter, säger Jan Karlsson.

Gröna gårdar arbetar ekologiskt med nötdjur och lamm uppfödda på obesprutat, örtblandat gräsfoder. De har sedan ett år tillbaka full transparens på sina etiketter i syfte att möjliggöra spårbarheten för kunderna. På varje förpackning står utöver uppfödare och gård också djurets ras, kön och ålder. I en tid då köttskandalerna avlöst varandra i media bekräftas betydelsen av att minska på leden i produktionen. När utvecklingen i samhället alltmer handlar om effektivitet och lönsamhet genom snabb tillväxt strävar Gröna gårdar åt motsatt håll. Deras djur strövar och betar fritt i samklang med naturen och årstiderna, det gör att de tillåts växa långsamt.

– Att skriva ut information om varje detalj på etiketterna är något alla köttproducenter borde göra. Då skulle köttskandalerna inte kunna vara så utbredda som de varit nu. Bristande spårbarhet bidrar både till en osäkerhet hos konsumenterna men framförallt leder den till ett oändligt resursslöseri. Vi arbetar mycket med djurets ursprung och nu vill vi göra kunderna mer delaktiga i vår vision för en hållbar köttproduktion, förklarar Märta Jansdotter, VD för Gröna gårdar.
I dagsläget har ett 30-tal västsvenska gårdar anslutit sig till Gröna gårdar.

Källa