Elbolagets image har stor inverkan vid valet av elavtal

Enligt en kundundersökning utförd av elskling.se är elpriset den viktigaste parametern vid valet av elavtal, på andra plats kommer elhandelsbolagets kundnöjdhetsbetyg. Miljömedvetenhet, varumärke och rykte värderas lika högt och kommer på tredje plats i listan över parametrarna som avgör elkundernas val av elbolag.

– När vi såg hur användarna av elskling.se många gånger valde bort det elhandelbolag som hade lägst elpris blev vi nyfikna på att fråga kunderna om vad som påverkar deras val av elavtal, säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

2 759 konsumenter deltog under sommaren 2011 i undersökningen där deltagarna fick rangordna fem alternativ som avgör deras val av elbolag. I diagrammet ovan ser vi att det var 20% av elkunderna som tyckte att miljömedvetenhet är viktigast vid valet av elhandelsbolag. På första plats kommer dock elpriset som är den absolut viktigaste parametern för konsumenterna.

Källa