Över tusen etanolbilsägare har drabbats av motorproblem på grund av E85 med högre sulfathalt än tidigare. Bensinbolagens branschorgan påstår att de inte känt till detta, men Gröna Bilister bevisar att det inte stämmer och begär ersättning till de drabbade bilisterna.

Huvuddelen av den etanol E85 som tankas i Sverige kommer från Brasilien, med hög klimatnytta och låg sulfathalt. Men den senaste tiden har också etanol från Nordeuropa sålts i Sverige, med lägre klimatnytta och hög sultfathalt. Det har lett till motorhaverier för tusentalet etanolbilister.

– Bränslebolagen och bilindustrin har i åratal känt till att etanol med höga sulfathalter kan ge problem. Det är skamligt att de ändå släppt in sådan etanol och pinsamt att de försöker låtsas som om de inget visste. De bör ersätta de drabbade bilisterna, som ju gjort precis som de ska och kört sina etanolbilar på etanol, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Bränslebolagen säger att de inte känt till problemet med höga sulfathalter förrän våren 2010. Det är fel. I USA upptäcktes problemet redan i mitten av 2000-talet och 2005 slutade oljebolaget Exxon köpa in etanol med en sulfathalt över en viss gräns. 2006 togs en internationell standard (ASTM) fram för att detektera sulfat i E85. Amerikanarnas arbete avrapporterades på ett expertmöte inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN den 20 mars 2006. Svenska Shell deltog och rapporterade vidare till den svenska bränsle- och fordonsbranschen. Med fanns också svenska etanolimportören SEKAB och stora delar av den europeiska fordons- och oljeindustrin. På mötet uppdrogs etanolproducenterna att ”lämna data på sulfatinnehåll inför kommande förslag på acceptabla gränser”. Nästa dag rapporterades mötesresultatet till CEN, där bland annat Svenska Petroleum Institutet deltog. 2006 togs en svensk etanolstandard fram, utan sulfatkrav. I april 2009 ledde SPI ett möte hos Svenska standardiseringsinstitutet (SIS), där nästan alla svenska bränslebolag närvarade. Frågan om sulfater var uppe igen men ingen åtgärd togs. Först efter de många motorhaverierna har bränslebranschen beslutat att begränsa sulfathalten i E85, och det är nu åter helt säkert för etanolbilsägare att tanka E85.

Gröna Bilister uppmanar nu alla bränslebolag med etanol på sina mackar och bilföretag med flexifuelbilar på sitt program att gemensamt skapa en fond som ersätter drabbade bilister. Bränsle- och fordonssidan föreslås ta lika stort ansvar och varje bolag inom respektive bransch betala i förhållande till sin marknadsandel.

– Vägrar bensinbolagen och bilföretagen att ta sitt ansvar återstår den juridiska vägen. Då får den som drabbats anmäla sitt bilmärke och mackarna man tankat på till Allmänna Reklamationsnämnden, som får utreda ansvarsfrågan och utdöma ersättning. Men jag hoppas att vi slipper hamna där, säger Jakob Lagercrantz.

Källa