Halverad sopkostnad och bättre miljö – avfallskvarnen maler matresterna direkt i diskhon

Med en avfallskvarn sparar ett genomsnittshushåll cirka 1 000 kr per år genom att ha mindre sopkärl eller förlängda tömningsintervaller. I avfallskvarnen mals organiskt avfall direkt i diskhon. Resultatet blir ett renare kök, färre soppåsar och lägre kostnader för sophämtning dessutom omvandlas soporna till biogas som driver bussar och bilar.

– Om ett par år tror jag att kvarnen är lika självklar som diskmaskinen i köket. Att kasta en till två soppåsar i veckan i stället för en om dagen är bara en av fördelarna. Alla som använder avfallskvarn bidrar också till en bättre miljö, både lokalt och globalt, säger Andreas Bergén Lilja, marknads- och försäljningschef, GreenLoop Scandinavia.

Fler och fler kommuner baserar sopkostnaden på sopornas vikt och därför blir besparingen med en avfallskvarn sannolikt ännu större framöver. I en bostadsrättsförening eller hyresfastighet blir besparingen också avsevärd då en stor del av sophanteringen kan tas bort helt. I Stockholmsområdet kostar för närvarande ett 370-liters kärl 775 kr per kvartal och ett stort 660-liters kärl kostar 1 665 kr.

Avfallskvarnar får installeras utan tillstånd i Stockholm, Huddinge, i stora delar av Lidingö och Nacka samt på ett antal mindre orter runt om i landet. På andra ställen är det inte tillåtet att installera eller så krävs ett särskilt tillstånd av kommunen. För att ta reda på om du får installera en avfallskvarn i din kommun kontakta ortens miljökontor och fråga. Bor du i ett flerbostadshus, fråga hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Källa