Det finns nu tre tryckerier i Skandinavien som erbjuder sina kunder klimatneutrala trycksaker. Två i Danmark och nu Aktietrykkeri som är det första tryckeriet i Norge som kan erbjuda sina kunder denna märkning. Aktietrykkeri har sedan 2001 kunnat erbjuda sina kunder svanenmärkta trycksaker, detta kompletteras nu med klimatneutral trycksak.

Konceptet och modellen för att uppnå klimatneutralitet verifieras av specialistföretaget CO2focus. Modellen beräknar utsläpp från hela värdekedjan av trycksaker från ”vagga till grav”. Det är flera kriterier som måste uppfylls för att erbjuda en produkt som klimatneutral.

– Det måste finnas en beräkning som visar produktens klimatpåverkan och en handlingsplan med tidsbestämda mål som är kopplade till den specifika produkten. Utsläppet kompenseras genom att köpa officiella reduktionsenheter (CER) säger faktaansvarig Per Otto Larsen på CO2focus.

De certifierade utsläppsrätterna utfärdas av FN och kallas för CER (Certified Emission Reduction). CER är en del av Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer i kampen mot klimathotet och stöder en hållbar utveckling i utvecklingsländer. När en CER utfärdas innebär det att minskningen av motsvarande mängd växthusgasutsläpp redan har genomförts.

Källa