Här kommer lite positiva nyheter för alla som funderar över hur förpackningen påverkar matsvinnet. Nu ska frågan utredas på ett seminarium i Lund.

Den 8 juni i arrangerar tidningen Packmarknaden tillsammans med Skånes Livsmedelsakademi ett seminarium då matsvinnet granskas. Företrädare ifrån hela värdekedjan finns på plats för anförande, natuvårdsverket, livsmedelsindustrin, konsumentintressen, universitetsvärlden och förpackningsindustrin. Den stora frågan är vad livsmedels och förpackningsindustrin kan göra för att minska matsvinnet.

– Viktigast ur miljösynpunkt är inte att minimera en förpackning utan att minska den totala miljöpåverkan. Med det målet har vi ofta mer att vinna på att minska mängden slängd mat. Ett annat tänkande kring förpackningsdesign kan bidra till detta. Det menar forskare vid Karlstads universitet.

Källa