Miljövänligt vin från jord till bord

Fetzer är ett amerikanskt vinhus som genom målmedvetna satsningar och investeringar finns med på listan över Kaliforniens tio mest miljövänliga företag. Företaget, som grundades 1968, är idag troligen det främsta i vinvärlden på området hållbart jordbruk. Sättet som Fetzer arbetar på används nu som referens av andra vintillverkare i Europa och resten av världen. I vinvärlden kan de närmast sägas ha skapat en egen kategori genom sin helhetssyn på en vintillverkares miljöansvar. Ända ner i detaljer som hur man tar hand om kontorets använda pappershanddukar. Det hållbara jordbrukets mål är att inte slita ut naturen, utan istället hitta metoder som gör det möjligt att odla vin i samma vingårdar i generation efter generation utan att vålla skada.

Vinerna man tillverkar under namnet Fetzer är inte ekologiska. Druvorna från Fetzer Vineyards är organiskt odlade enligt den amerikanska jordbruksstyrelsens regler.
– En del druvor köps dock in från andra odlare och dem kan vi inte garantera på samma sätt, säger bolagets miljöchef, Ann Thrupp. Omsorgen om marken man odlar är viktig, men Fetzer lägger in mer än så i begreppet ”sustainability” som vi här översätter med ”hållbart jordbruk”. Det handlar även om förpackningar, avloppsvatten och transporter. Lika viktigt är att utbilda de anställda, se till att de har bra bostäder och möjlighet att åka till arbetet på ett miljövänligt sätt. Målet är att skapa bästa tänkbara vin med minsta möjliga miljöpåverkan. Det betyder att man inte använder handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel i vingårdarna. Istället gungar marken under besökarens fötter av komposterade rester av stjälkar, druvskal och annat som blivit över sedan vinpressarna gjort sitt. Mellan raderna av vinstockar växer marktäckande växter. Där trampar hönsen omkring och letar insekter samtidigt som de hjälper till med gödslingen av odlingen. Skadeinsekterna som ändå alltid kommer bekämpas med insekternas naturliga fiender, till exempel nyckelpigor. Fåren slutligen, tuggar i sig ogräs och sly som växer på sluttningarna som omger vingården.

Källa