På svenska UDbloggen kan man läsa om naturkatastrofen i Japan och vilka rekommendationer som gäller vid resor. Man hittar även allmän information om utvecklingen landet.
På bloggen kan man bland annat läsa att varken Sveriges ambassad i Tokyo eller UD i Stockholm har några uppgifter om skadade eller omkomna svenskar. Samtliga svenskar som UD:s konsulära enhet känt till vistades i de svårast  jordbävningsdrabbade områdena har nu hörts av, antingen direkt till UD eller via anhöriga. Det kan visserligen finnas fler än dessa i området – uppgifter från anhöriga kommer in till UD allt eftersom. Idag fungerar telefonnätet bättre och ambassaden står kontakt med Sendai Disaster Multilingual Support Center, där en del svenskar finns. I Sendai råder det brist på mat och vatten, men militär ska vara på väg med förnödenheter. Ambassaden samordnar informationsinhämtning med andra EU-länder för att få en bättre bild av läget i landet och EU-medborgares situation.
De flesta av de sammanlagt cirka tvåtusen svenskarna i landet är dock koncentrerade till huvudstaden Tokyo som i sammanhanget drabbats lindrigare med smärre bränder och skador på byggnader samt få inrapporterade dödsfall. Svenskar på plats i Japan och personer med anhöriga i landet som är oroliga kan kontakta UD:s konsulära enhet, telefon +46-(0)8-405 10 00.

Inget EU-land råder sina medborgare att lämna Japan, och inget av länderna har heller planer på att evakuera medborgare därifrån.

Svenska Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) beredskapsgrupp har aktiverats med anledning jordbävningens påverkan på kärnkraftverken i Fukushima, norr om Tokyo. Den som befinner sig i det berörda området kring kärnkraftverken i Fukushima bör uppmärksamt följa myndigheternas anvisningar. Eventuella utsläpp är framför allt ett hot för den nära omgivningen, och det är också där som japanska myndigheter evakuerar de boende. Evakueringszoonen utvidgades under lördagen från 10 km till 20 km. Någon fara för allvarliga effekter i andra delar av Asien finns inte, enligt SSM (det senaste från myndigheten här, kl. 21:40 söndag, samt frågor och svar).

Information om läget samlas på webbplatsen Krisinformation.se.
Till UDbloggen.