wwf_ordforande

Axel Wenblad, limnolog och tidigare generaldirektör på Fiskeriverket i Göteborg har valts till ny ordförande i Världsnaturfonden WWFs styrelse.

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande. Jag ser fram emot att få bidra till arbetet i en global naturvårdsorganisation med ett stort förtroende i samhället. Vi har stora miljöutmaningar framför oss som vi måste hitta lösningar på, inte minst när det gäller klimat, fiske och bevarande av biologisk mångfald, säger Axel Wenblad.

Axel Wenblad var tidigare generaldirektör på Fiskeriverket åren 2005-2011 och har därefter bland annat tagit fram ett förslag om havsplanering för Sverige. Han har även arbetat många år med hållbarhetsfrågor inom näringslivet, på olika myndigheter och inom FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan FAO. År 2011 mottog han WWF s internationella Östersjöpris för sitt engagemang och arbete kring en ny havsplaneringslagstiftning i Sverige.

Källa