Bubbel i befolkningsdebatten

Det har börjat bubbla i media-Sverige i debatten om världens växande befolkning. Tre som uttalar sig i senaste numret av Camino Magasin är Anna Mannheimer, Birger Schlaug och Hans Rosling.

Jag vet inte om det skall vara en rättighet på så sätt att samhället aktivt skall hjälpa till”. Det svarar radioprofilen Anna Mannheimer på frågan om det är en mänsklig rättighet att skaffa barn, i nya numret av Camino. Ett av de teman som berörs i magasinet är frågan om jordens växande befolkning. Anna Mannheimer och Peter Apelgren valde för några år sedan att adoptera tillsammans med sin man istället för att anstränga sig för att få egna barn. Birger Schalug, fd grönt språkrör, menar i samma reportage att han gärna ser mer diskussion i samhället om ”vad som är våra egna barn” och ifrågasätter att inte minst rika länder pratar om att vi behöver fler barn.
Man ska inte bråka om vad folk gör i sovrummen” säger professor Hans Rosling som hellre talar om de enorma framgångar som skett vad gäller antal barn som föds i världen per kvinna de senaste åren. Den stora utmaningen som världen står inför är inte befolkningstillväxten utan att trygga energibehovet för de miljontals människor som måste få en grundläggande välfärd enligt Rosling.

Källa