PositionGreen har med stöd av bland annat Miljöstyrningsrådet, Tillväxtverket, VINNOVA och OPIC utvecklat ett verktyg för att synliggöra miljövänliga varor och tjänster. Resultatet har blivit en plattform som är under ständig utveckling och med ett enda mål, fler miljövänliga inköp. Målet är att alla miljövänliga produkter som finns på den europeiska marknaden skall finnas med på positiongreen.com.
Registret innehåller produkter och tjänster som har en miljömärkning, deklaration eller certifiering men också innovativa nya miljölösningar och tekniker som ännu inte har en märkning.