Posts tagged grön el

Jämför priser på grön el

0

Hos Compriser.se kan man nu genom ett enkelt verktyg på deras hemsida jämföra priser på grön el från olika leverantörer. Man börjar med att fylla sitt postnummer och klickar sig sedan vidare och väljer om man även vill se avtal på rörliga priser samt om man vill ha miljöel. Vidare väljer man om man bor i villa eller lägenhet och vilken årsförbrukning man ligger på. Efter ytterligare ett par steg får man upp olika elbolag som säljer grön el samt en prislista.

Energibesparing


 

 

Denna bild kommer från Compricer där du kan jämföra elpriser och elavtal


Klicka här för att jämföra priser på grön el!

Grön el viktigt för konsumenterna

0

Elbolagets image har stor inverkan vid valet av elavtal

Enligt en kundundersökning utförd av elskling.se är elpriset den viktigaste parametern vid valet av elavtal, på andra plats kommer elhandelsbolagets kundnöjdhetsbetyg. Miljömedvetenhet, varumärke och rykte värderas lika högt och kommer på tredje plats i listan över parametrarna som avgör elkundernas val av elbolag.

– När vi såg hur användarna av elskling.se många gånger valde bort det elhandelbolag som hade lägst elpris blev vi nyfikna på att fråga kunderna om vad som påverkar deras val av elavtal, säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

2 759 konsumenter deltog under sommaren 2011 i undersökningen där deltagarna fick rangordna fem alternativ som avgör deras val av elbolag. I diagrammet ovan ser vi att det var 20% av elkunderna som tyckte att miljömedvetenhet är viktigast vid valet av elhandelsbolag. På första plats kommer dock elpriset som är den absolut viktigaste parametern för konsumenterna.

Källa

Den klimatcertifierade maten har kommit

0

Nu finns färdiga regler för att klimatcertifiera många livsmedel. Idag premiärvisas den första klimatcertifierade maten: Tomater från Hornuddens trädgård i Sörmland och mjölk från Sju Gårdar i Uppland. Båda med klart lägre klimatpåverkan än motsvarande icke- certifierad mat.

– Det här känns väldigt, väldigt bra, säger Elisabeth Gauffin, en av sju mjölkbönder i det nystartade Sju Gårdar som ända sedan starten för ett drygt år sedan bestämde sig för att vara först ut med mjölk som utöver att vara Svenskt Sigill- och KRAV-certifierad också skulle vara ett bra klimatval.

Även Hornuddens trädgård har satsat på att möta de nya klimatreglerna. De har investerat flera miljoner på att byta olja mot flis- och sjövärme i de KRAV-godkända växthusen.

– Eftersom hela vår odling bygger på kretslopp var det varken hållbart eller trovärdigt att fortsätta värma växthusen med olja. Vi vill ju producera grönsaker på ett schysst sätt, säger Karin Sjöstedt som driver Hornudden tillsammans med sin make Mats.

Bakom de klimatcertifierade produkterna ligger ett gediget arbete med att utveckla regler som är vetenskapligt hållbara och samtidigt möjliga att genomföra på gårdsnivå. Sammanlagt tre år har KRAV och Svenskt Sigill arbetat med hjälp av experter på klimat, jordbruk och livscykelanalyser för att skapa ett regelverk som fungerar.

För växthusodlaren är ett av många klimatkrav att växthusen ska värmas med förnybara energikällor och att man ska ha isolerande väv mot kyla. För mjölkproducenten handlar det bland annat om att ha en hög självförsörjning av foder, klimatgodkända fodermedel, grön el samt planer för att effektivisera både kväve- och energianvändningen.

Både på Sju Gårdar och på Hornudden är man överens om att klimatsatsningen är helt rätt.

– För oss är det viktigt att göra det som är rätt för miljön. Klimatet är en miljöfråga som påverkar allt och alla. Den måste man bara bidra till att lösa. Förhoppningsvis gillar också konsumenterna det vi gör så att vi snabbt får fler klimatcertifierade gårdar, säger Elisabeth Gauffin.

Källa

Go to Top