I en pressrelease ifrågasätter Greenpeace om du kan lita på att konservburken med tonfisk innehåller det som står på etiketten. Enligt Greenpeace kan tonfiskkonserver som ska innehålla kött från den relativt vanliga tonfiskarten Bonit också i vissa fall hotade arter som bland annat Gulfenad och Storögd tonfisk. Det visar ett oberoende genetiskt test av konserverad tonfisk, genomfört av det spanska undersökningsinstitutet AZTI Tecnalia på uppdrag av Greenpeace. 165 olika tonfiskprodukter från 50 olika leverantörer i 12 länder har testats genetiskt, och resultatet är förbluffande: nästan var tredje produkt innehöll andra tonfiskarter.
– Tonfiskindustrin visar slående förakt för både konsumenter och tonfiskarternas överlevnad. Dessutom bryter sammanblandning av det här slaget mot EU-lagstiftning, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.
Den urskiljningslösa sammanblandningen är ett resultat av hänsynslösa fiskemetoder. Runt 70 procent av tonfisken fångas idag med så kallade fiskgyttrare, en typ av flotte som läggs ut i öppna havet för att locka till sig fisken. I jakten på tonfisk dör också stora mängder av hotade sköldpaddor, haj, svärdfisk och även valhajar som lockas till fiskgyttrarna och sedan hamnar i näten som bifångst. Runt 10 procent av all fångst är oönskad bifångst.
– Tonfisken är i kris och industrin måste pressas att bli mer hållbar. Först och främst behövs det skapas marina reservat som är stängda för fiske och skyddar tonfiskens lek- och uppväxtområden. För att konsumenterna ska kunna vara trygga med att de vet vad de får och att inte hotade arter fiskas måste fiskgyttrare förbjudas, säger Jan Isakson.
EU:s fiskeflottor, främst från Spanien, Frankrike, Italien och Malta, hör till de mest hänsynslösa i jakten på den sista tonfisken. På bekostnad av de akut hotade bestånden av tonfisk och trygghet för världens konsumenter, prioriteras tonfiskindustrins kortsiktiga vinster.
Det ser mörkt ut för flera tonfiskarter. Just nu förhandlas fiskekvoterna för den utrotningshotade blåfenade tonfisken i Paris. Där lyckades flera medelhavsländer få resten av EU att gå med på att nästa års kvoter förblir lika höga, vilket betyder att den blåfenade tonfisken kan fortsätta överfiskas. Hur förhandlingarna slutar blir klart den 27 november.

Källa