Google
Google och O2, en nordisk vindkraftsutvecklare har gått ut med nyheten att Google ska köpa all el som genereras under de närmaste 10 åren från en ny vindpark som byggs i Maevaara på gränsen mellan Övertorneå och Pajala.

Vindkraftsavtalet gör att Google som redan idag är ett koldioxidneutralt företag kan driva sitt datacenter i Hamina Finland på förnybar el från Sverige. Tack vare avtalet med Google har O2 säkrat 100% finansiering av byggandet av den nya vindparken från det tyska försäkringsbolaget Allianz. När vindparken är i full drift 2015 tar Allianz över ägarskapet och O2 kommer att fortsätta förvalta vindparken kommersiellt och tekniskt.

Källa